VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
25.02.2022 10:13 Leeftijd: 2 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 916: toelichting raadplegingen oncologische pneumologie en gastro-enterologie

verstuurd naar de leden van de beroepsverenigingen van pneumologie en gastro-enterologie op 25.02.2022


Geachte dokter,

De nieuwe nomenclatuurcodes voor de raadpleging van de pneumoloog-oncoloog 106293/106315 en de gastro-enteroloog oncoloog 106330/106352 zijn in werking getreden op 1 februari 2022.
 
In toepassing van art. 2, F 4 van de nomenclatuur moet de arts het codenummer attesteren dat overeenstemt met de behandelde pathologie van de patiënt. Afhankelijk van het geval zal de pneumoloog/gastro enteroloog ofwel het nomenclatuurnummer attesteren voor een gewone raadpleging of het nieuwe nomenclatuurnummer indien het een oncologische raadpleging betreft.
 
Talrijke pneumologen en gastro-entrologen met een bijzondere bekwaamheid in de oncologie hebben de voorbije dagen van verzekeringsinstellingen brieven ontvangen waarin deze melden getuigschriften van verstrekte zorg te weigeren omdat het nomenclatuurnummer voor een gewone consultatie werd geattesteerd. Dit berust op een verkeerde toepassing van de nomenclatuur. De verzekeringsinstellingen zijn hiervan intussen op de hoogte gebracht door het RIZIV.

Met vriendelijke groet,

VBS