VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
29.11.2021 07:56 Leeftijd: 2 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 908: nieuwe verstrekkingen nomenclatuur fysiotherapie

verstuurd naar de leden van de beroepsvereniging van geneesheren-specialisten in revalidatie op 26.11.2021


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad zijn twee koninklijke besluiten verschenen m.b.t. de verstrekkingen van art. 22 van de nomenclatuur. Twee nieuwe verstrekkingen treden met terugwerkende kracht in werking op 1 maart 2021.

 • Bij de diagnostische verstrekkingen wordt de verstrekking 559915-559926 ingevoegd:

  Evaluatie van de patiënt, afname van de testbatterij en rapportering, met het oog op het toerusten van een prothese met mechatronisch kniegewricht . . . . . K 131
  De testbatterij wordt afgenomen door een arts-specialist in de fysische geneeskunde en de revalidatie die verbonden is aan een revalidatiecentrum voor locomotorische en neurologische revalidatie dat een 9.50 of 7.71 of 9.51 overeenkomst heeft afgesloten met het RIZIV. Dit revalidatiecentrum beschikt over expertise in de behandeling en revalidatie van patiënten met een amputatie (boven de voet).
  De arts wordt actief bijgestaan door minstens twee professionele zorgverleners, waaronder een kinesitherapeut of een ergotherapeut.
  De testbatterij bevat de specifieke testen die omschreven zijn in het evaluatiegetuigschrift zoals voorzien in artikel 29, § 13, B.

 • Bij de revalidatiebehandelingen wordt de verstrekking 559930-559941 ingevoegd:

  Multidisciplinaire revalidatiezitting met een minimumduur van 120 minuten voor patiënten met een amputatie die bij hernieuwing van hun prothese onderste lidmaat overschakelen van een prothese zonder mechatronisch kniegewricht naar prothese met een mechatronisch kniegewricht . . . . . K 60
  Elke zitting omvat de deelname van minstens twee professionele zorgverleners, waaronder een kinesitherapeut of een ergotherapeut.
  De verzekering kent éénmalig maximaal 10 verstrekkingen toe per rechthebbende.
  De verstrekkende arts-specialist dient verbonden te zijn aan een revalidatiecentrum voor locomotorische en neurologische revalidatie dat een 9.50 of 7.71 of 9.51 overeenkomst heeft afgesloten met het RIZIV. Dit revalidatiecentrum beschikt over expertise in de behandeling en revalidatie van patiënten met een amputatie (boven de voet).

Voor deze revalidatieverstrekking bedraagt het persoonlijk aandeel voor rechthebbenden met voorkeurregeling 5 % (3,67 EUR), voor rechthebbenden zonder voorkeurregeling 10 % (7,35 EUR).

Met vriendelijke groet,

VBS