VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
21.09.2021 13:37 Leeftijd: 2 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 903: kinderartsen vragen opschorting coronamaatregelen in scholen voor -12-jarigen

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van Kinderartsen op 21.09.2021


Geachte collega,
 
De Belgische Academie voor Kindergeneeskunde, waar onze beroepsvereniging in vertegenwoordigd is, verspreidde gisteren het onderstaande persbericht.
 
Met collegiale groeten,
 
Marianne Michel               Tyl Jonckheer 
Ondervoorzitter               Voorzitter

 

PERSBERICHT


De Belgische Academie voor Kindergeneeskunde, die het overkoepelend orgaan is van alle Belgische pediatrische verenigingen (Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde, Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Groupement Belge des Pédiatres de langue Française, Belgische Beroepsvereniging van Kinderartsen) en de universitaire pediatrische diensten, vragen, na inachtneming van de verschillende standpunten geuit binnen de Belgian Paediatric COVID-19 Task Force, aan de regering om de coronamaatregelen die nu nog gelden in de scholen voor kinderen onder de 12 jaar op te schorten in de regio’s waar de epidemie stabiel is.

Zelfs indien blijkt dat deze afschaffing een risico inhoudt, pleiten wij voor een verstrenging van de maatregelen voor de volwassenen in de maatschappij (blijvende mondmaskerplicht, uitgebreide invoering van het Covid Safe Ticket, blijven aanmoedigen van thuiswerk enz.) ten voordele van een normalisering van het onderwijs voor onze -12-jarige kinderen.

Concreet vragen wij dat:

 1. kinderen jonger dan 12 jaar alleen worden getest als de behandelend arts dat nuttig acht voor het kind zelf,
   
 2. in geval van één of meer gevallen van COVID-19 in de klas, alleen zieke kinderen worden getest indien de behandelend arts dit nuttig acht,
   
 3. de quarantainevoorschriften in scholen worden afgeschaft voor kinderen onder de 12 jaar,
   
 4. de mondmaskerplicht wordt afgeschaft in de scholen.


Hiervoor baseren wij ons op volgende feiten:

 • Kinderen onder de 12 jaar besmet met het coronavirus zijn weinig of niet ziek, en hebben een ziekteverloop te vergelijken met een griep.
 • Ouders en leerkrachten hebben de mogelijkheid gehad om zich te laten inenten.
 • Kinderen onder de 12 jaar kunnen zich voor het ogenblik niet laten inenten.
 • Het testen van kinderen, mondmaskerplicht en quarantaine voor kinderen gaan in tegen het principe ‘primum non nocere’ dat is opgenomen in de eed van Hippocrates die artsen hebben afgelegd, omdat deze ingrijpende handelingen op korte en lange termijn veel meer schade berokkenen aan de kinderen dan het doormaken van de infectie zelf.
 • Het doormaken van de infectie door kinderen zal hen een veel betere immuniteit opleveren dan een eventuele vaccinatie, die nu nog niet aan de orde is.
 • Over het epidemiologisch effect van het laten circuleren van het virus onder -12-jarigen op het aantal ziekenhuisopnames bestaat geen eensgezindheid. Volgens bepaalde Europese experts zou dit heel beperkt zijn en alleen gelden voor volwassenen die zich niet laten inenten.
 • De bestaande quarantaineregels treffen vooral de meest kwetsbare kinderen.
 • De bestaande quarantaineregels voor kinderen hebben ook een belangrijk economische impact voor de ouders van die kinderen.
 • In de maatschappij worden bijna alle maatregelen afgeschaft, terwijl het onderwijs, dat heel goed controleerbaar is, als laatste aan bod komt bij de versoepeling van de maatregelen.
 • Wij wensen wel het belang van goede ventilatie te benadrukken in de klaslokalen, niet alleen voor het coronavirus, maar ook voor alle andere respiratoire virussen.
 • Het huidige testbeleid en de quarantaineregels zijn een heel zware last voor de CLB’s en PSE’s, waardoor zij hun kerntaken niet kunnen uitvoeren, met op termijn onmeetbare gevolgen, zeker voor de meest kwetsbare kinderen.

De huidige coronacijfers zijn stabiel en bijna alle volwassenen die nu opgenomen worden, zijn volwassenen die zich niet hebben (willen) laten vaccineren.Namens de board van de Belgische Academie voor Kindergeneeskunde,
 

Ann De Guchtenaere, voorzitter Belgian Academy of Paediatrics
Tyl Jonckheer, voorzitter Belgische Beroepsvereniging van Kinderartsen, secretaris Belgian Academy of Paediatrics
An Bael, voorzitter Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde
Pierre Philippet, voorzitter Groupement Belge des Pédiatres de langue française
Marc Raes, voorzitter Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde
Stijn Verhulst, diensthoofd kindergeneeskunde, Universitair Ziekenhuis Antwerpen, UA
Stéphane Moniotte, departementshoofd pediatrie, Cliniques universitaire Saint Luc, UCLouvain, ondervoorzitter van de Belgian Academy of Paediatrics
Gunnar Buysse, diensthoofd kindergeneeskunde UZ Gasthuisberg, KU Leuven
Marianne Michel, ondervoorzitter Belgische Beroepsvereniging van Kinderartsen
Jean Evrard, bestuurslid Groupement Belge des Pédiatres de Langue française