VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
25.08.2021 16:47 Leeftijd: 3 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 901: verlaging activiteitsdrempels 2020

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 25.08.2021


Geachte dokter,

In verband met de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de medische activiteit van zorgverleners is een koninklijk besluit uitgevaardigd waarbij per beroepstitel een reductiepercentage wordt toegekend voor de activiteitsdrempel voor het referentiejaar 2020.

De activiteitsdrempel is een minimumbedrag aan nomenclatuurverstrekkingen dat een zorgverlener in een bepaalde periode moet aanrekenen aan de verplichte ziekteverzekering om recht te hebben op bepaalde vergoedingen en tegemoetkomingen van het RIZIV.

Hieronder vindt u de tabel met de toepasselijke reductiepercentages.
 

Beroepstitel  Reductiepercentage 
Arts-specialist in de anesthesie-reanimatie 13,01
Arts-specialist in de heelkunde 15,52
Arts-specialist in de neurochirurgie 15,64
Arts-specialist in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde 12,7
Arts-specialist in de geriatrie 10,84
Arts-specialist in de gynaecologie-verloskunde 12,43
Arts-specialist in de oftalmologie 15,22
Arts-specialist in de otorhinolaryngologie 22,23
Arts-specialist in de urologie 18,03
Arts-specialist in de orthopedische heelkunde 18,46
Arts-specialist in de stomatologie 17,62
Arts-specialist in de dermato-venereologie 14,44
Arts-specialist in medische oncologie 5,25
Arts-specialist in de inwendige geneeskunde 5,00
Arts-specialist in de pneumologie 14,59
Arts-specialist in de gastro-enterologie 14,23
Arts-specialist in de pediatrie 11,93
Arts-specialist in de cardiologie 14,01
Arts-specialist in de neuropsychiatrie 16,18
Arts-specialist in de neurologie 14,05
Arts-specialist in de psychiatrie 6,28
Arts-specialist in de reumatologie 13,77
Arts-specialist in de fysische geneeskunde en de revalidatie 19,72
Arts-specialist in de klinische biologie 5,00
Arts-specialist in de pathologische anatomie 14,99
Arts-specialist in de röntgendiagnose 10,06
Arts-specialist in de radiotherapie-oncologie 5,00
Arts-specialist in de nucleaire geneeskunde 14,01
Arts-specialist in de acute geneeskunde 19,69
Arts-specialist in de urgentiegeneeskunde 5,00


Meer informatie over de modaliteiten van deze maatregel vindt u terug in het koninklijk besluit van 30.07.2021 tot verlaging van de activiteitsdrempels inzake bepaalde vergoedingen of tegemoetkomingen voor zorgverleners wat betreft het referentiejaar 2020, ingevolge COVID-19.

Met vriendelijke groet,

VBS