VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
07.08.2021 08:16 Leeftijd: 3 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 899: uitzonderlijke termijn aanvraag stagevergoeding 2019

verstuurd naar de Nederlanstalige stagemeesters op 05.08.2021


Geachte stagemeester voor artsen-specialisten in opleiding,

In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen dat het uitzonderlijk mogelijk maakt voor stagemeesters van artsen-specialisten in opleiding om hun vergoeding als stagemeester voor het jaar 2019 nu nog aan te vragen. De termijn om deze aanvraag in te dienen is ingegaan op 2 augustus 2021 en loopt tot en met 31 oktober 2021.

Deze maatregel is genomen als tegemoetkoming voor de stagemeesters die door de COVID-19-pandemie niet de gelegenheid hebben gehad om deze aanvraag in 2020 in te dienen.

Het KB stipuleert dat aanvragen voor referentiejaar 2019 die voor de bekendmaking van het besluit (02.08.2021) werden ingediend als definitief worden beschouwd en niet het voorwerp kunnen uitmaken van een nieuwe aanvraag.

Zoals wij in een eerdere e-specialist al meldden, kan de vergoeding voor het premiejaar 2020 worden aangevraagd van 22 juli 2021 tot 17 oktober 2021.

Meer informatie over het indienen van vergoedingsaanvragen vindt u op deze pagina op de website van het RIZIV.

Met vriendelijke groet,

Dr. Jean-Luc Demeere
Voorzitter

Bijlage: