VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
21.05.2021 17:05 Leeftijd: 3 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 891: VBS verwelkomt sociaal akkoord voor ASO’s

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 21.05.2021


Geachte dokter,

Afgelopen week werd in de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen een akkoord bereikt over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de ASO's (klik hier voor de tekst van dit akkoord).

Het VBS verspreidde hierover onderstaand persbericht.

Met vriendelijke groet,

 
VBS

Het VBS is verheugd dat de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen na maandenlang onderhandelen binnen de vastgestelde deadline een akkoord heeft bereikt om de sociale bescherming en arbeidsvoorwaarden van de ASO’s te verbeteren.
 
Dit akkoord is geen eindpunt, maar vormt een heel belangrijke mijlpaal in de bescherming van de ASO’s. In de komende jaren zullen nog veel inspanningen moeten worden geleverd om tot een volwaardig statuut te komen. Het akkoord voorziet in een evaluatie om de twee jaar.
 
Het akkoord heeft o.m. betrekking op 

  • basisvergoeding van € 3.111,92. Bovenop de indexatie komt jaarlijks een baremieke verhoging afhankelijk van het opleidingsjaar van de ASO
  • bijkomende vergoeding van de uren gepresteerd binnen de opting-out
  • correcte vergoeding van de wachtdiensten
  • correcte vergoeding van de oncomfortabele uren (’s nachts, zaterdag, zon- en feestdagen)
  • recht op 20 wettelijke vakantiedagen, 10 feestdagen en 10 dagen wetenschappelijk verlof
  • elektronische tijdsregistratie bij een onafhankelijke derde om een einde te maken aan het jarenlange gesjoemel met de arbeidstijden
  • bescherming van de zwangere ASO
  • garantie van gewaarborgd loon in geval en ziekte en ongeval
  • palliatief verlof

 Voor de uitvoering van dit akkoord zijn bijkomende financiële middelen ten belope van 30 miljoen, waarvan 20 miljoen ten laste van de algemene middelen van het RIZIV en 10 miljoen ten laste van de honoraria van de artsen, ter beschikking gesteld van de NPCAZ.
 
Het akkoord kreeg eveneens de steun van de Vlaamse ASO’s verenigd in de VASO. Het VBS hoopt dat ook de Franstalige ASO’s van het CIMACS in de komende dagen de grote vooruitgang van dit akkoord naar waarde zullen kunnen schatten.
 
Het VBS dankt de heer Jo De Cock, voorzitter van de NPCAZ, en de leden van de administratie voor hun tomeloze inzet zonder dewelke dit resultaat niet mogelijk zou zijn geweest.