VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
21.05.2021 11:49 Leeftijd: 3 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 890: verlenging overgangsmaatregelen MUG en gespecialiseerde spoedgevallenzorg

verstuurd naar de leden van de betrokken beroepsverenigingen op 21.05.2021


Geachte dokter,

Bij publicatie in het Belgisch Staatsblad heeft de Vlaamse regering de overgangsmaatregel verlengd waarbij de medische permanentie in de functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg en in de functie mobiele urgentiegroep (MUG) mag worden waargenomen door andere specialisten dan specialisten in de urgentiegeneeskunde of acute geneeskunde.

Het betreft artsen-specialisten in de anesthesie-reanimatie, inwendige geneeskunde, cardiologie, gastro-enterologie, pneumologie, reumatologie, heelkunde, neurochirurgie, urologie, orthopedische heelkunde, plastische heelkunde, pediatrie, neurologie of geriatrie.

De verlenging loopt tot 31 december 2024 en is ingegeven door het feit dat er tot dusver niet genoeg artsen zijn van de vereiste disciplines om de medische permanentie in de functies gespecialiseerde spoedgevallenzorg en MUG te kunnen verzekeren.

Links:
Besluit gespecialiseerde spoedgevallenzorg
 
Besluit mobiele urgentiegroep
 
Met vriendelijke groet,

  VBS