VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
13.04.2021 13:55 Leeftijd: 3 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 884: nomenclatuurwijzigingen anesthesie

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in anesthesie en reanimatie op 13.04.2021


Geachte collega,
 
In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in artikel 12, § 1, a), en § 3, 7° en 8°, van de nomenclatuur.
 
In de omschrijving van de verstrekking 201176-201180 worden de verstrekkingen 318275-318286318290-318301318312-318323 en 318334-318345 toegevoegd.
 
De verstrekking 202090 – 202101 valt weg in de bepaling onder § 3, 8° (huidige tekst: “Voor de verstrekkingen 202016 - 202020 en 202090 - 202101 wordt geen bijkomend honorarium verleend voor ‘s nachts, tijdens het weekeind of op een feestdag verrichte dringende technische verstrekkingen.”).

Klik hier om dit koninklijk besluit te raadplegen
 
Deze wijzigingen treden in werking op 1 juni 2021.
 
Met vriendelijke groet,

Dr. G. BERGIERS,                          Dr. S. CARLIER,
Secretaris                                    Voorzitter