VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
13.04.2021 13:51 Leeftijd: 3 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 883: nomenclatuurwijziging stomatologie

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van de geneesheren-specialisten in de Stomatologie, Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie op 13.04.2021


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in de nomenclatuur van de stomatologie (art. 14, l),.

In de omschrijving van de verstrekking 312756-312760 worden de woorden "of iatrogeen medicatie-gerelateerde osteonecrose van de kaak tijdens of na behandeling wegens een bot gemetastaseerde maligne tumor " ingevoegd tussen de woorden "osteoradionecrose" en "of".

Deze wijziging treedt in werking op 1 juni 2021.

Klik hier om dit koninklijk besluit te raadplegen


Met vriendelijke groet,

VBS