VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
27.10.2020 08:19 Leeftijd: 3 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 859 : Coronacommissaris vraagt actieve steun voor spreidingsmodel

verstuurd aan de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 26.10.2020


Geachte Dokter,

Directeur-generaal Gezondheidszorg en coronacommissaris Pedro Facon verschafte afgelopen weekend in een mail t.a.v. de hoofdartsen en ziekenhuisartsen toelichting bij de richtlijnen van het comité Hospital & Transport Surge Capacity (HTSC). Meer specifiek heeft hij het in zijn bericht over de spreidingsstrategie, regulatie en transferten van patiënten, omdat dat punt de voorbije dagen op diverse plekken als probleem werd ervaren.

“De strategie van het HTSC-comité, op basis van een evaluatie van de werkwijze van de eerste golf, is om zo lang als mogelijk zo goed mogelijk de COVID-belasting te verdelen over het ziekenhuislandschap”, schrijft Pedro Facon. “Ik weet dat er andere modellen bestaan of worden gesuggereerd (concentratie van patiënten op bepaalde sites bv.), maar het spreidingsmodel werd strategisch gekozen. Er zijn transportregelingen, zowel op ziekenhuis-, netwerk- als centraal niveau (ook met Defensie) geregeld, zowel organisatorisch als financieel. Een regulatiecel binnen het HTSC-comité, met hulp van defensie, is daarvoor operationeel dat de transporten kan plannen.”

De coronacommissaris wijst erop dat de druk op de ziekenhuissector, in het bijzonder in sommige provincies en ziekenhuizen, momenteel heel groot is, maar ook ongelijk. “Sommige ziekenhuizen zijn relatief weinig belast, terwijl er 50 kilometer verder zware belasting is”, schrijft hij.

“Er is een actieve transportcapaciteit en -regulatie aanwezig die – gepland vanzelfsprekend – ingezet kan worden. In dat verband worden ook afspraken gemaakt met ziekenhuizen om plaatsen klaar te houden. Ik begrijp uit feedback dat sommige ziekenhuizen verkiezen om hun patiënten niet te laten transporteren naar een andere plaats. Daar zijn diverse redenen mee gemoeid: medico-legale bezorgdheden, wens van patiënt, sociale elementen, voorkeur om niet-COVID-patiënten te transporteren, etc. Zelfs al kan ik bepaalde redeneringen begrijpen, dit leidt tot een onderbenutting van voorziene capaciteiten en soms ook tot frustraties.”

De coronacommissaris heeft begrip voor de situatie op het terrein, maar meent dat het op momenten van zware druk belangrijk is om de strategie aan te houden en zo goed mogelijk toe te passen. Daarom vraagt hij de actieve steun van alle ziekenhuizen en ziekenhuisartsen aan de spreidingsstrategie en de transportregulatie.

“Meer structurele oplossingen, o.m. een beter wettelijk kader ter zake met ook een verduidelijkingen van de rollen, is een optie die wordt uitgewerkt, maar die zal niet onmiddellijk actief zijn”, besluit Dhr. Facon. “Voor de komende dagen denk ik dat alle kansen tot spreiding en transport moeten worden benut. Het HTSC en de federale gezondheidsinspecteur zijn het contactpunt daarvoor.”

Met vriendelijke groet,

VBS