VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
24.09.2020 16:31 Leeftijd: 4 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

In memoriam Paul Goddeeris (1943-2020)

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging der geneesheren-specialisten in Pathologische Anatomie op 24.09.2020


Afgelopen dinsdag is onze collega, Dr. Paul Goddeeris, overleden.

Zijn verdiensten voor onze beroepsgroep vallen niet te onderschatten. Als bestuurslid van het VBS Pathologie lag hij mee aan de basis van de erkenning van Pathologische Anatomie als zelfstandige discipline in België. Hij onderhandelde met het RIZIV over verschillende belangrijke nomenclatuurwijzigingen. Bij de vele vergaderingen voor het ontwerpen van het erkenningsbesluit voor de laboratoria pathologische anatomie plaatste hij steeds het kwaliteitsdenken centraal. Dit was ook de motivatie achter zijn verregaande engagement voor de Stichting Kankerregister. Zo versterkte hij de essentiële positie die onze discipline steeds meer inneemt in het ziekenhuislandschap.

Als voormalig staflid van de dienst Pathologische Ontleedkunde van het UZ Leuven en voorzitter van het Consilium Pathologicum verpersoonlijkte hij de nauwe band tussen de universitaire en perifere laboratoria Pathologische Anatomie. In het eigen ziekenhuis was hij zich als hoofdarts als een van de eersten scherp bewust van de noodzaak van een fusie van de Kortrijkse ziekenhuizen tot het AZ Groeninge, zoals we dat vandaag kennen.

Paul was een loyale collega, een charmante man en erudiete classicus met stijl. Vele collega’s zullen hem missen als een goede vriend.

Bedankt Paul! We zullen je nooit vergeten.

Het bestuurscomité van de Belgische Beroepsvereniging der Geneesheren-specialisten in Pathologische anatomie