VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
21.09.2020 11:50 Leeftijd: 4 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

In memoriam Jean-Pol Leonard (1939-2020)

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in de Nucleaire geneeskunde 18.09.2020


Wij vernamen het overlijden van Jean-Pol Leonard, jarenlang voorzitter van de afdeling  Nucleaire geneeskunde van het VBS en lid van het Bureau van de BVAS.

Jean-Pol was een briljante geest die zijn aanvankelijk universitaire carrière op Saint-Luc in Brussel verliet voor een privépraktijk en een onvermoeibare inzet voor de syndicale artsenwerking en het VBS. Zijn thuis op de Vergotesquare nabij het RIZIV was een ongemeen strategisch voordeel, dat ervoor zorgde dat hij iedereen op het RIZIV persoonlijk kende door er langs te lopen. Hij was niet alleen technisch bijzonder onderlegd, hij kende ook de ziekenhuiswetgeving als geen ander. Hij was bovendien budgettair bekwaam en een van de basispijlers van de steeds terugkerende medicomutdiscussies. Als lid van deze vergadering nam hij deel aan alle besprekingen die het budget in evenwicht moesten houden, met name in de schoot van het Verzekeringscomité en de Budgetcontrolecommissie.

Samen met collega Kiebooms vormde hij in de Technische Geneeskundige Raad een team dat de grote stappen van de nucleaire geneeskunde heeft mogen begeleiden.

Jean-Pol lag aan de basis van een optimale beroepsverdediging.  De nucleaire geneeskunde als aparte specialisatie moest worden opgezet en de teksten uitgeschreven. Het moeizaam losweken uit zowel de radiotherapie als de inwendige ziekten tot een autonome specialisatie is een van Jean-Pols grote verdiensten. Parallel was er de overgang van de in vitro-technieken Radioimmunoassay naar de Klinische Biologie. Deze moeizame overgang is heel geleidelijk verlopen.  In de overgrote meerderheid van de gevallen kon op het terrein een coherent akkoord met de collega’s klinisch biologen worden verkregen. Daarna zijn SPECT-CT, PET en PET-CT als nieuwe technieken in alle perifere diensten mogelijk geworden. De aangepaste nomenclatuur voor de PET en de programmaties vergden decennialange onderhandelingen om tot een bevredigende werking te komen, waar Jean-Pol een grote inbreng in heeft gehad.

Jean-Pol was steeds optimist en weerstond het negativisme van hen die geen toekomst zagen in de nucleaire geneeskunde als apart specialisme. De sirenenzang van opslorping in de medische beeldvorming wees hij resoluut af. Steeds werden moeilijkheden te boven gekomen. Zijn verdediging van de beroepsbelangen en van de nucleaire geneeskunde is van historisch belang en de huidige bloei en prestige van de nucleaire geneeskunde zijn in grote mate mede aan hem te danken. Zijn inzicht, doorzicht en voortdurend voeren van onderhandelingen met alle partijen zijn van grote waarde geweest.

Zijn vriendelijkheid en genegenheid voor wie met hem mocht samenwerken waren een bron van vreugde. Zijn beginselvastheid en koppig doorzettingsvermogen hebben de nucleaire geneeskunde onschatbare diensten bewezen.

Wij bieden aan de getroffen familie onze deelneming aan bij hun verlies, en wensen hen veel sterkte toe. Dankbaar herinneren we hem.

De nucleaire geneeskunde en de BVAS zijn zeer erkentelijk voor dit rijk gevulde leven in dienst van zoveel patiënten en collega’s.

 

Luc Kiebooms, gewezen voorzitter

Gerard Moulin-Romsee, voorzitter

Beroepsvereniging Nucleaire Geneeskunde

Union professionnelle de Médecine nucléaire