VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
12.09.2020 11:49 Leeftijd: 4 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 853: survey teleconsultaties

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 12.09.2020


Geachte Collega,

Onlangs werden wij geconsulteerd door de diensten van het RIZIV i.v.m. de mogelijke vormen van consultatie op afstand en telemonitoring.

Niet alleen in de huidige context, maar ook met het oog op de toekomst is deze vorm van arts-patiëntcontact een mogelijke interessante aanvulling op de klassieke consultatie met fysieke aanwezigheid van arts en patiënt.

Wij hebben ons met het VBS bereid verklaard om een gerichte bevraging onder de collega’s te organiseren. Op die manier hopen wij via een prospectief overleg de verschillende geïnteresseerde specialismen in staat te stellen een vernieuwende of zijn minst aanvullende werkwijze naar de toekomst uit te bouwen.

Er werd onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van arts-patiëntcontact ‘op afstand’, zonder fysieke aanwezigheid. Binnen het bestek van een twintigtal vragen wordt o.m. gepeild naar frequentie van gebruik, het gebruikte platform voor videogesprekken, het toepassingsgebied (COVID-klachten, continuïteit van zorg bij gekende pathologie, medicatievoorschriften, nieuwe pathologie), wie het initiatief nam en hoe de communicatie met de patiënt verliep, hoe lang de raadplegingen gemiddeld duurden, technische problemen, klinische onzekerheid zonder fysiek contact, medico-legale risico’s enz.

Per beroepsgroep werd ook een mail gericht aan de voorzitter om te proberen een synthese van antwoord te maken. Toch blijft ook elk individueel advies belangrijk. Er bestaan ongetwijfeld zeer diverse standpunten tussen verschillende specialismen. Daarom vragen wij u enkele ogenblikken van uw tijd om aan de survey deel te nemen via volgende link:

https://nl.surveymonkey.com/r/9DMMQF9

De survey wordt beheerd door de diensten van het RIZIV. Deelname is anoniem en de antwoorden verplichten tot niets. De bedoeling is een beeld te krijgen van hoe de niet-fysieke raadplegingen worden gepercipieerd door de verschillende specialismen op basis van de eerste ervaringen en welke plaats ze hiervoor zien in de toekomst.

Mogen wij u vragen uw antwoorden te bezorgen uiterlijk voor september 2020.

Met vriendelijke groeten,

Dr. Donald Claeys
Secretaris-generaal