VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
14.08.2020 09:03 Leeftijd: 4 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 851 : audit zware medische beeldvorming

verstuurd naar de leden van de Belgische Vereniging voor Radiologie op 11.08.2020


Geachte Dokter,

Wij informeren u dat de ziekenhuisdirecties een algemene aankondiging hebben ontvangen i.v.m. een federale audit over zware medische beeldvorming.

Het auditteam, dat een samenwerkingsverband is tussen de FOD VVVL, het RIZIV en het FAGG, zal zich voornamelijk toeleggen op de analyse van de uitvoering van CT en MRI van de schedel en de wervelzuil uitgevoerd in 2017 tot en met 2019 . Daarnaast komen nog een aantal andere items aan bod die bijdragen aan de scope van deze audit.

Meer informatie over de ‘Audit ziekenhuizen’ vindt u op deze webpagina van het RIZIV.

In een eerste fase nodigt het auditteam alle ziekenhuizen uit om de online vragenlijst in te vullen, met de bedoeling een zo volledig mogelijk beeld te bekomen van het terrein, en de werkbelasting van het terreinbezoek voor de ziekenhuizen te beperken. Tevens wordt gevraagd de gegevens van het nationaal register van zware medische apparatuur spontaan op punt te stellen, via het bestaande registratiesysteem.

In een tweede fase contacteert het auditteam een aantal ziekenhuizen om een terreinbezoek te realiseren.

Hierbij vindt u de rondzendbrief die naar de ziekenhuizen is gestuurd.
 
Met vriendelijke groet,

VBS