VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
14.05.2020 15:29 Leeftijd: 4 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 825: nomenclatuurwijzigingen stereotactische radiotherapie

verstuurd naar de leden van de Belgian Association for Radiation Oncology (BARO) op 14.05.2020


Geachte Dokter,

In de nomenclatuur van de radiotherapie zijn, bij koninklijk besluit van 16.04.2020 (BS 27.04.2020), een aantal wijzigingen ingevoerd.

In art. 19, § 1, (Toepassingsregels) wordt de zin die begint met “Stereotactische radiotherapie” geschrapt en wordt er na Categorie 4 een Categorie 4bis ingevoegd die gaat over aandoeningen waarvoor stereotactische radiotherapie aan de rechthebbenden wordt vergoed.

Verderop, in art. 19, § 1bis, wordt gedefinieerd dat onder stereotactische bestraling een uitwendige complexe bestraling wordt verstaan met minstens 6 Gy per fractie.

In art. 18, § 1, A, worden vier nieuwe verstrekkingen en een toepassingsregel ingevoegd. Het betreft forfaitaire honoraria voor stereotactische bestralingsreeksen bij patiënten die lijden aan een aandoening opgenomen in categorie 4bis (primaire tumoren, uitgezonderd hersentumoren; oligometastasen, uitgezonderd hersenmetastasen; maligne hersentumoren en hersenmetastasen; niet maligne hersentumoren en arterioveneuze malformaties (AVM)).

De integrale wijzigingen vindt u in het koninklijk besluit dat onderaan als bijlage is gevoegd.

Dit KB is in werking getreden op 01.01.2020.

Met vriendelijke groet,

VBS

Bijlage: