VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
17.04.2020 09:54 Leeftijd: 4 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 807 : aanpassingen verstrekkingen intensieve zorg, COVID-19-afdelingen en spoedgevallen

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van geneesheren-specialisten in Intensieve zorgen op 15.04.2020


Geachte Dokter,
 
De COVID-19-crisis heeft de manier van werken in de ziekenhuizen grondig gewijzigd, zowel op vlak van infrastructuur en logistieke organisatie als op vlak van inzet van personeel, verpleegkundigen en artsen-specialisten. Daarnaast vergt de verzorging van besmette patiënten een buitengewone inspanning, zowel fysiek als psychisch.

Om aan die gewijzigde werkomstandigheden tegemoet te komen en de inspanningen correct te vergoeden, neemt het RIZIV nieuwe maatregelen met betrekking tot de zorg in 3 ziekenhuisdiensten die in het bijzonder betrokken zijn bij de crisis: de afdelingen voor spoedgevallen en intensieve zorg en de specifieke COVID-19-afdelingen.

Hier leest u meer daarover op de RIZIV website

Met vriendelijke groet,

VBS