VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
03.04.2020 14:06 Leeftijd: 4 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 798 : aanvraagformulier medisch materiaal, geneesmiddelen en beschermingsmateriaal

verstuurd aan de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 03.04.2020


Geachte Dokter,
  
De FOD Volksgezondheid/Sciensano stelt een formulier ter beschikking van gezondheidszorgbeoefenaars en bedrijven om te informeren naar de beschikbaarheid van bepaalde goederen.

Het kan hier gaan om geneesmiddelen, ontsmettingsmiddelen, medische hulpmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen zoals maskers, schorten, handschoenen, beademingsapparatuur e.d.
 
U vindt dit formulier via deze link
 
De federale overheid probeert in de mate van het mogelijke in de gevraagde goederen te voorzien.

Met vriendelijke groet,
 
VBS