VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
01.04.2020 14:53 Leeftijd: 4 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 793: nomenclatuurcodes psychiatrieverstrekkingen op afstand

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging der geneesheren-specialisten in de Psychiatrie op 01.04.2020


Geachte collega,
 
Het RIZIV heeft vandaag op zijn website een overzicht gepubliceerd van de verstrekkingen op afstand zonder fysieke aanwezigheid voor diverse zorgverstrekkers.

Voor ons specialisme zijn er 6 tijdelijke nomenclatuurcodes die worden ingevoerd. U vindt ze op blz. 1 van deze bijlage:

COVID-19: Vergoedingen voor verstrekkingen op afstand zonder fysiek aanwezigheid

Voor de verschillende codes geldt een cumulatiebeperking van maximum 8 uur/dag.
 

Deze aanpak voor zorg op afstand geldt vanaf 14 maart en tot zolang de crisisperiode duurt.


Met vriendelijke groet,

Marc Hermans                                               Geert Dom
Ondervoorzitter                                             Voorzitter