VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
20.03.2020 17:47 Leeftijd: 4 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 782 : Vervangingsinkomen voor artsen die hun praktijk sluiten en enkel nog dringende gevallen blijven behandelen

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 20.03.2020.


Geachte Dokter,

Minister Denis DUCARME, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, heeft in een persbericht bevestigd dat zelfstandige artsen die hun praktijk sluiten maar die de dringende en absoluut noodzakelijke gevallen blijven behandelen, zullen kunnen genieten van een vervangingsinkomen.
 
De minister van Zelfstandigen herhaalt dat de zelfstandige beoefenaars van een zorgberoep die hun activiteit onderbreken maar die nog tussenkomen voor absoluut noodzakelijke en dringende (para-)medische gevallen, zullen kunnen genieten van het overbruggingsrecht, voor zover zij hun niet-dringende (para-)medische activiteiten wel degelijk volledig stopzetten gedurende ten minste 7 opeenvolgende dagen per maand.

Voor de maanden maart en april, zullen deze zelfstandigen dus kunnen genieten van een maandelijks vervangingsinkomen van 1.291,69€ (1.614,10 € bij gezinslast) en van het behoud van rechten in de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

De sociale verzekeringsfondsen werden op de hoogte gebracht van deze bijzonderheid en hebben de instructie gekregen de aanvragen te registreren.

Bovendien kunnen de zelfstandigen actief in de zorgberoepen, als zij moeilijkheden ondervinden bij de betaling van hun sociale bijdragen, ook een aanvraag indienen tot vrijstelling of uitstel van hun sociale bijdragen door zich rechtstreeks te wenden tot hun sociaal verzekeringsfonds.

Klik hier om het persbericht van Minister Denis Ducarme te lezen

Met vriendelijke groeten,

VBS