VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
19.03.2020 12:11 Leeftijd: 4 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 781 : De artsen-specialisten zullen de strijd winnen

vertuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 19.03.2020


Geachte Dokter,

De Franse president Emmanuel Macron heeft de oorlog verklaard. Maar het zijn de artsen en de artsen-specialisten die de strijd zullen winnen.

Onze ziekenhuizen worden getransformeerd tot crisiscentra. Het Ziekenhuisnoodplan is geactiveerd. Raadplegingen worden afgeschaft, behalve voor sommige patiënten die kritiek zijn of continue zorg nodig hebben, en ik denk met name aan oncologiepatiënten of mensen met zeldzame of chronische ziekten. De geplande operaties worden opgeschort.

De arts-specialist is een arts die gekozen heeft om expert te worden in een bepaald domein van de geneeskunde. Hij of zij heeft een plaats in het ziekenhuis of buiten het ziekenhuis, maar in crisisperiodes overstijgt zijn functie in het ziekenhuis zijn vakgebied. We moeten realistisch zijn, de catastrofe van de Covid-19-besmetting richt de activiteiten van de ziekenhuizen op luchtwegaandoeningen, spoedgevallen en intensieve zorg. We kunnen een snelle verzadiging van ons zorgaanbod verwachten. We moeten er ons rekenschap van geven dat er specialisten ziek zullen worden en helaas zullen er ook overlijdens te betreuren vallen.

De specialist is en blijft een arts. De oorlogssituatie zal ons dwingen ons vakgebied te verlaten of, beter nog, ons zorgdomein uit te breiden. We zullen onze competenties moeten bijsturen en inzetten in een nieuwe ‘strategie’ van de ziekenhuiszorg. Wij zijn artsen en hebben ervoor gekozen om deze verantwoordelijkheid op ons te nemen.

Het hoogtepunt van de crisis moet nog komen. De artsen-specialisten zijn klaar om het het hoofd te bieden. Ze organiseren zich, en verruimen en heroriënteren hun expertisedomein, want het zijn artsen. Ik ben ervan overtuigd dat ze trots zijn dat ze dat zijn. Ze zijn gepassioneerd en verantwoordelijk voor hun opdracht ten bate van de volksgezondheid.

De bevolking is zich daarvan bewust. Het applaus van gisteravond deed deugd.

We zullen de strijd winnen.
 
Veel goede moed,
 
Jean-Luc Demeere
Voorzitter VBS