VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
16.11.2019 10:51 Leeftijd: 5 yrs
Categorie: AGENDA

De medische raad in transitie - 16/11/2019

infosessie BVAS


De medische raad in transitie
16/11/2019

Locatie : Bank J.Van Breda & C°, Antwerpen


PROGRAMMA

De wetgeving die de honoraria laagvariabele zorg regelt, blijkt in de praktijk niet steeds evident uitvoerbaar. De medische raad dient de nodige aanpassingen aan Algemene Regeling en Reglement Centrale Inning voor te stellen, om één en ander in goede banen te leiden.

De wet kwaliteitsvolle zorg legt allerlei bijkomende verplichtingen op aan arts en ziekenhuis, en induceert een noodzakelijke samenwerking tussen privé-praktijken en ziekenhuizen. Vraag stelt zich welke rol de medische raad hierin kan opnemen.

De uitvoering van de ziekenhuiswet betreffende de netwerken is verre van af: niet alleen is het op dit moment nog onduidelijk over welke zorgopdrachten er op korte termijn keuzes zullen moeten worden gemaakt op netwerkniveau, evenmin werd op dit moment voor de verkiezing en organisatie van de medische netwerkraad al een wettelijk kader uitgewerkt. Toch zullen er het komende jaar binnen het ziekenhuis en de netwerken belangrijke beslissingen moeten worden genomen, nu de locoregionale zorgopdrachten zullen moeten worden toebedeeld en ook voor supraregionale zorgopdrachten samenwerkingsverbanden zullen worden gesmeed. 

Dit seminarie bezorgt u een overzicht van deze belangrijke wetswijzigingen en voorziet praktische tips voor leden van medische raad om in deze aangelegenheden de juiste beslissingen te treffen. Tot slot wordt de mogelijkheid tot het afsluiten van een verzekering voor de leden van de medische raad in al deze nieuwe functies toegelicht.

ONLINE INSCHRIJVEN