VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
12.03.2019 11:38 Leeftijd: 5 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 731 : nomenclatuurwijziging klinische biologie

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Medische biopathologie op 12.03.2019


Geachte Dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad van 18.02.2019 is een KB verschenen dat wijzigingen aanbrengt in de nomenclatuur van de klinische biologie.
 
Artikel 24bis, § 1, wordt aangevuld door de volgende verstrekking en toepassingsregels:
"557034-557045
Opsporen van Bordetella pertussis op een posterieure nasofarynx uitstrijk, een nasofarynx spoeling, een nasofarynx aspiraat, een broncho-alveolaire lavage of een bronchus aspiraat, exclusief neus- of keel uitstrijken of enig ander staal.........B 2000
Deze verstrekking kan slechts worden uitgevoerd onder de volgende omstandigheden:
1. voor een kind minder dan 16 jaar oud met symptomen compatibel met kinkhoest met een duur van meer dan 6 dagen en minder dan 22 dagen op voorwaarde dat hij niet binnen de laatste 3 jaar werd gevaccineerd;
2. voor een kind minder dan 1 jaar oud dat niet of onvolledig werd gevaccineerd (minder dan 3 dosissen) met catarrale symptomen gevolgd door kokhalzen, bradycardie of apneus.
Op voorwaarde dat zij geen 5 dagen of meer therapie met macroliden of trimethoprim/sulfamethoxazole hebben ontvangen.
Enkel op voorschrift van de pediater.
Eénmaal per diagnostische investigatiefase.".

 
Dit besluit treedt in werking op 01.04.2019.
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS
 
Bijlage: