VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
28.11.2018 14:13 Leeftijd: 5 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 715: wijziging normen van functie MUG

verstuurd naar de Nederlandstalige leden van het Belgian College of Emergency Physicians op 28.11.2018


Geachte Dokter
 
In het Belgische Staatsblad van 28.11.2018 is een besluit van de Vlaamse Regering verschenen tot wijziging van artikel 13 van het KB van 10.08.1998.
 
In artikel 13 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie “mobiele urgentiegroep” (MUG) moet voldoen om te worden erkend wordt de zin “Het voertuig moet conform zijn aan de door de Minister vastgestelde eigenschappen.” vervangen door de zin “Het voertuig moet conform zijn aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 november 2017 houdende vaststelling van de uiterlijke kenmerken van de voertuigen die ingezet worden in de dringende geneeskundige hulpverlening.”.
 
Met vriendelijke groet
 
VBS
 
Bijlage: