VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
23.10.2018 06:58 Leeftijd: 6 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 697: CT Tandheelkunde

verstuurd naar de leden van de beroepsverenigingen van radiologie, pediatrie, urgentiegeneeskunde en stomatologie op 22.10.2018


Geachte Dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad van 22.10.2018 is een KB verschenen dat wijzigingen aanbrengt in de nomenclatuur van de radiologie (art. 17, § 1).
 
Er wordt een specifieke verstrekking (458953-458964 – N 117) ingevoegd voor de CT-scan voor tandheelkundige toepassingen. Deze verstrekking is enkel aanrekenbaar bij bepaalde indicaties, die in het besluit worden vermeld, en op voorschrift van de arts-specialist in de stomatologie, de specialist in de kindergeneeskunde, de specialist in de urgentiegeneeskunde, de specialist in de acute geneeskunde, de arts, houder van het brevet acute geneeskunde en de tandheelkundige, houder van een bijzondere beroepstitel.
 
De verstrekking 459690-459701 (Computergestuurde tomografie zonder contrast van het faciaal massief) zal niet meer kunnen worden aangerekend voor tandheelkundige toepassingen.
 
Dit besluit treedt in werking op 01.12.2018.
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS

 
Bijlage: