VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
16.10.2018 13:31 Leeftijd: 6 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 694: wijziging nomenclatuur klinische biologie

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Medische Biopathologie op 16.10.2018


Geachte Dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad van 12.10.2018 is een KB verschenen dat wijzigingen aanbrengt in de nomenclatuur van de klinische biologie.
 
In de rubriek 6/INFECTIEUZE SEROLOGIE worden onder de hoofding 1/Bloed de volgende verstrekkingen vóór de verstrekking 552134-552145 ingevoegd :
"552112-552123
Opsporen van de aviditeit van de IgG-antilichamen tegen Toxoplasma gondii . . . . . B 750
(Maximum 1) (Diagnoseregel 127)";
2° de rubriek "Diagnoseregels" wordt aangevuld als volgt :
"127
De verstrekking 552112-552123 wordt alleen tijdens de eerste vier maanden van de zwangerschap aan de ZIV aangerekend bij een positieve dosering van de IgM- en IgG-antilichamen tegen Toxoplasma gondii en bij gebrek aan vroegere informatie over de positiviteit van de IgG. De verstrekking wordt maximaal éénmaal in het leven van een vrouw vergoed.".
 
Dit besluit treedt in werking op 01.12.2018.
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS
 
Bijlage: