VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
16.10.2018 13:26 Leeftijd: 6 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 693: wijziging nomenclatuur pathologische anatomie

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging der geneesheren-specialisten in Pathologische Anatomie op 16.10.2018


Geachte Dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad van 12.10.2018 is een KB verschenen dat wijzigingen aanbrengt in de nomenclatuur van de pathologische anatomie.
 
Er wordt een verstrekking (589875-589886) toegevoegd die het honorarium is voor het ter beschikking stellen van het representatief tumorweefsel voor moleculair onderzoek in het kader van het voorschrijven van tumorspecifieke medicatie bij oncologische patiënten (B 2000).
Deze verstrekking kan enkel worden uitgevoerd en aangerekend door een geneesheer-specialist voor pathologische anatomie op basis van een beslissing genomen in het multidisciplinair oncologisch consult over de te behandelen patiënt en mag enkel worden aangerekend in het kader van het opsporen van de K-RAS mutatie bij gemetastaseerde colorectale kanker.
 
Dit besluit treedt in werking op 01.12.2018.
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS

Bijlage: