VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
05.10.2018 12:59 Leeftijd: 6 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 692: belangrijke wijziging opleidingscriteria artsen-specialisten in de neurologie

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging der geneesheren-specialisten in de Neurologie op 05.10.2018


Geachte Dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad van 4 oktober 2018 is een ministerieel besluit verschenen dat een wijziging aanbrengt in de criteria voor opleiding en erkenning van artsen-specialisten in de neurologie.

Deze wijziging houdt in dat de bepaling dat “neurologen in opleiding één jaar van hun stage moeten doorbrengen in een erkende dienst voor algemene acute klinische psychiatrie, continu gevolgd op een willekeurig tijdstip van de opleiding”, wordt geschrapt.

Kandidaat-neurologen moeten zich gedurende hun stage niet meer toeleggen op de theoretische en klinische studie van de verschillende takken van de psychiatrie.
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS-GBS
 
Bijlage: