VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
04.07.2018 13:15 Leeftijd: 6 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 690 : B-QUAADRIL

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 04.07.2018


Beste collega’s,

Het Belgian Medical Imaging Platform (BELMIP) zoekt connexe diensten (diensten waar radiologische en/of echografische verstrekkingen uitgevoerd worden door artsen die zijn erkend voor een ander specialisme dan röntgendiagnose) voor het uittesten van een handboek met kwaliteitscriteria voor klinische audit (B-QUAADRIL). Dit auditdocument werd geïnspireerd op het QUAADRIL van de IAEA en heeft tot doel om interne en externe kwaliteitsaudits te faciliteren in diensten radiologie en diensten waar radiologische toepassingen worden gebruikt.

Het doel is testen of het handboek voldoende duidelijk is en dit - waar nodig - te verduidelijken, vooraleer het van kracht zal worden in de loop van het voorjaar van 2019.

Deze tests moeten gebeuren in universitaire, intramurale, extramurale, maar ook in connexe diensten.

Een eerste pilootfase liep al gedurende de maanden oktober, november en december 2017. Bij deze pilootfase ontvingen we veel feedback uit diensten radiologie doch echter te weinig feedback uit connexe diensten. Vanwege deze reden werd beslist om connexe diensten de kans te bieden om tijdens de maanden juli, augustus en de eerste helft van september feedback te geven op het document.

Geïnteresseerde connexe diensten kunnen het B-QUAADRIL document en een feedback formulier downloaden op de website van de FOD Volksgezondheid. De deadline voor feedback is 16 september.

Met dank en vriendelijke groet,

VBS