VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
13.02.2018 10:11 Leeftijd: 6 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 674: publicatie akkoord artsen-ziekenfondsen in Belgisch Staatsblad 13.02.2018

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen, op 13.02.2018


Geachte Dokter,
 
Het op 19 december 2017 afgesloten akkoord artsen-ziekenfondsen is op 13 februari 2018 in het Belgisch Staatsblad verschenen. U vindt de volledige tekst als bijlage.
 
Indien u niet wenst toe te treden tot het akkoord of indien u slechts gedeeltelijk wenst toe te treden moet u uiterlijk op 15.03.2018 het RIZIV daarvan op de hoogte brengen.

De enige manier om dit te doen, is via de beveiligde RIZIV-webtoepassing via MyRiziv uiterlijk op 15.03.2018 via de link https://ondpapp08.riziv.fgov.be/MyPortal/
Als deze link niet werkt, gaat u als volgt te werk: surf naar de startpagina van het RIZIV: http://www.riziv.fgov.be
Onderaan op de pagina klikt u in de rubriek Webtoepassingen op MyRiziv.
Vervolgens klik u op de knop Open de webtoepassing.
Na de taalkeuze kunt u zich aanmelden.

Hiervoor hebt u een kaartlezer nodig, en moet u de pincode van uw elektronische identiteitskaart kennen. Deze hebt u samen met uw elektronische identiteitskaart ontvangen. Bent u uw code vergeten, dan kunt u via het gemeentehuis of de webapplicatie van binnenlandse zaken (http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/aanvraag-pincode/) een nieuwe code laten genereren. Let wel: een dergelijke procedure duurt gemakkelijk 2 à 3 weken. Wacht dus niet tot de laatste dag om u in te loggen.
Vanaf mobiele toestellen kunt u zicht niet aanmelden.
 
Contact RIZIV
Hebt u nog problemen, dan kunt u contact opnemen met het Contactcenter van ehealth:
e-mail : support(at)ehealth.fgov.be
Telefoon: 02 788 51 55 - maandag tot vrijdag van 7u00 tot 20u

of met de RIZIV helpdesk
E-mail : helpdesk(at)riziv.fgov.be
Telefoon: 02 739 74 74 - van 7u30 tot 12u en van 13u tot 17u15.

Het toekennen van het sociaal statuut wordt afhankelijk gemaakt van een aantal voorwaarden, waaronder het bereiken van een activiteitsdrempel.
 
Om met kennis van zaken te kunnen beslissen of u al dan niet tot het akkoord toetreedt, geven we u hieronder schematisch de verschillende mogelijkheden weer.
 

De volledig geconventioneerde arts die:Bedrag sociaal statuut
 • de activiteitsdrempel vastgelegd voor zijn discipline behaalt
€ 4.870,71
 • de verlaagde activiteitsdrempel vastgelegd voor zijn discipline behaalt
€ 2.297,63
 • de verlaagde activiteitsdrempel niet behaalt
€ 0
De gedeeltelijk geconventioneerde arts die:Bedrag sociaal statuut
 • de activiteitsdrempel vastgelegd voor zijn discipline behaalt
€ 2.297,63
 • de activiteitsdrempel niet behaalt
€ 0


Het sociaal statuut kan slechts toegekend worden aan de artsen die gedurende het volledige jaar zijn toegetreden tot het akkoord en effectief een activiteit hebben uitgeoefend.
 
Uitzonderingen wat het volledige jaar toetreding betreft zijn voorzien voor artsen die:

 • voor eerst toetreden tot het akkoord bij de toekenning van hun eerste RIZIV-nummer
 • overlijden of met wettelijk pensioen gaan
 • een stage lopen in het buitenland in het kader van een goedgekeurd stageplan

Worden geacht een effectieve activiteit hebben uitgeoefend, de artsen die tijdens het jaar waarop de aanvraag voor het sociaal statuut betrekking heeft:

 • prestaties hebben verricht
 • en in het tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft de activiteitsdrempel hebben bereikt.

Worden geacht niet te voldoen aan de voorwaarde van effectieve uitoefening van een activiteit, de artsen die in het jaar waarop de aanvraag van het sociaal statuut betrekking heeft het voorwerp hebben uitgemaakt voor een periode van meer dan 15 dagen van een definitief geworden beslissing tot het verbod op uitoefening van de geneeskunde.

 • van het Comité van de DGEC
 • van de Orde der Artsen
 • van een rechter

Worden niet onderworpen aan de activiteitsdrempel, de artsen die in het referentiejaar:

 • de basisopleiding tot arts volgen
 • een opleiding volgen in het kader van een goedgekeurd stageplan
 • minder dan 5 jaar beschikken over een RIZIV-nummer

De activiteitsdrempel wordt verminderd volgens de breuk x (= aantal inactiviteitsdagen) / 222

 • in geval van ziekte, arbeidsongeval en beroepsziekte
 • in geval van zwangerschapsverlof
 • in geval van vaderschapsverlof


Met vriendelijke groet,
 
Het VBS-secretariaat

Bijlagen