VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
27.10.2017 07:57 Leeftijd: 7 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 663: KB betreffende NIPT in Staatsblad verschenen

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Medische Biopathologie op 26.10.2017


Geachte Dokter,
 
Het koninklijk besluit betreffende de invoering en terugbetaling van de NIPT-test is eindelijk in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Het besluit voert tevens een nieuwe cumulregel en twee nieuwe diagnoseregels in.
Tussen het ontvangen van het staal en het aeveren van het resultaat aan de voorschrijver mogen er maximum 4 werkdagen liggen, waarbij wordt gespecificeerd dat een werkdag geen zaterdag, noch een zondag, noch een feestdag is. De termijn gaat in op de eerste werkdag na die van het ontvangen van het staal. De vervaldag is in de termijn begrepen. Is die dag geen werkdag, dan verstrijkt de termijn op de eerstvolgende werkdag.
 
U vindt het besluit via deze link
 
Het KB treedt retroactief in werking op 01.07.2017.
 
Met vriendelijke groet,
 

VBS