VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
18.10.2017 15:22 Leeftijd: 7 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 661: referentiebedragen

verstuurd naar de leden van de Belgische vereniging van geneesheren-specialisten in Fysische geneeskunde en readaptatie op 18.10.2017


Geachte Dokter,
 
Heel wat collega’s FGR hebben ons ervan op de hoogte gebracht dat hun ziekenhuis in het kader van de referentiebedragen berekend op de gegevens van 2014 een terugbetalingsfactuur ontvangen hebben. Blijkbaar hebben de uitgaven voor revalidatie in de selectieprocedure een rol gespeeld.
 
De ziekenhuizen moeten binnen een termijn van 30 kalenderdagen (te rekenen vanaf de datum waarop de resultaten werden meegedeeld) hun gestaafde en verantwoorde betwistingen bezorgen aan het Riziv.
 
Het VBS en de BVAS zijn zich bewust van de ernst van dit dossier en onderzoeken welke juridische argumenten kunnen worden ingeroepen.
 
Er wordt ook dringend een contact gezocht met het RIZIV voor een overleg.
 
Wij vragen aan de collega’s die betrokken zijn in dit dossier om zich kenbaar te maken bij de beroepsvereniging.
 
Met vriendelijke groeten.

VBS