VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
19.07.2017 08:37 Leeftijd: 7 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 650: uitbreiding nomenclatuur chirurgische oncologische behandelingen

verstuurd naar de leden van de Beroepsvereniging der Belgische Chirurgen op 18.07.2017


Geachte Dokter,

In het Belgisch Staatsblad van 12 juli is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in artikel 14, d), van de nomenclatuur.

Ingevolge deze wijzigingen wordt vanaf 01.09.2017 voor de verstrekking 244952-244963 ook een tegemoetkoming voorzien voor de indicaties “peritoneale carcinomatosis door maagcarcinoom” en “peritoneale carcinomatosis door ovariumcarcinoom”.

Bij de behandeling van peritoneale carcinomatosis door ovariumcarcinoom mag de verstrekking 244974-244985 enkel worden aangerekend indien de patiënt eerder is behandeld met systemische chemotherapie.

Klik hier om dit koninklijk besluit te raadplegen.

Daarnaast is, tevens in het kader van de oncologische chirurgie, op 14 juli een koninklijk besluit verschenen dat de mogelijkheid creëert om diverse verstrekkingen met elkaar te combineren.

Klik hier om dit koninklijk besluit te raadplegen.

Voor deze aanpassing van de abdominale nomenclatuur aan de hedendaagse praxis, met de uitvoering van gecombineerde of multiviscerale resecties, werd geijverd door de Beroepsvereniging der Belgische Chirurgen (zie o.m. deze brief uit 2014).

Met vriendelijke groet,

VBS