VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
15.06.2017 08:56 Leeftijd: 7 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 639: verlenging overgangsmaatregelen MUG en gespecialiseerde spoedgevallenzorg

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 15.06.2017


Geachte Dokter,

Bij publicatie in het Belgisch Staatsblad heeft de Vlaamse regering de overgangsmaatregel verlengd waarbij de medische permanentie in de functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg en in de functie mobiele urgentiegroep (MUG) mag worden waargenomen door andere specialisten dan specialisten in de urgentiegeneeskunde of acute geneeskunde.

Het betreft artsen-specialisten in de anesthesie-reanimatie, inwendige geneeskunde, cardiologie, gastro-enterologie, pneumologie, reumatologie, heelkunde, neurochirurgie, urologie, orthopedische heelkunde, plastische heelkunde, pediatrie, neurologie of geriatrie.
 
De verlenging loopt tot 31 december 2020 en is ingegeven door het feit dat er tot dusver niet genoeg artsen zijn van de vereiste disciplines om de medische permanentie in de functies gespecialiseerde spoedgevallenzorg en MUG te kunnen verzekeren.
 
besluit mobiele urgentiegroep (BS 02.06.2017)
 
besluit gespecialiseerde spoedgevallenzorg (BS 02.06.2017)
 
De beroepsvereniging voor urgentieartsen (BeCEP) en het VBS hadden in de zomer van 2016 de bevoegde minister al attent gemaakt op de noodzaak tot het verlengen van de overgangsmaatregelen (brief BeCEP aan minister Vandeurzen 2016).
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS