VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
02.05.2017 13:07 Leeftijd: 7 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 631: nomenclatuurwijzigingen gastro-enterologie


Geachte Dokter,

In het Belgisch Staatsblad van 25.04.2017 is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in rubriek I. Diagnostische handelingen (opschrift Endoscopieën van het spijsverteringsstelsel langs orale weg) en in rubriek II. Therapeutische handelingen van het art. 20, § 1, c) van de nomenclatuur.

Deze wijzigingen worden doorgevoerd in het kader van de in het akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017 aangekondigde besparingen (gastro-enterologie).

Deze wijzigingen treden in werking met ingang van 1 juni 2017.

Tezelfdertijd zal de vermindering van de sleutelletterwaarde van art. 20, § 1, c) met 3,30%, die inging op 01.01.2017, stoppen op 31.05.2017. De besparing wordt nu immers rechtstreeks via de nomenclatuur gegenereerd en niet meer via de (tijdelijke) waardevermindering van de sleutelletter.

Klik hier om het KB te raadplegen

Met vriendelijke groet,

VBS-GBS