VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
10.03.2017 15:41 Leeftijd: 7 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 619: lijst medische permanentie functie intensieve zorgen

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van geneesheren-specialisten in Intensieve Zorgen op 10.03.2017


Beste collega’s,

Om de reanimatieverstrekkingen verricht in de lokalen van een erkende functie intensieve zorgen correct te registreren, moet een lijst bijgehouden worden van de artsen die de medische permanentie waarnemen binnen de functie intensieve zorgen.
Deze lijst moet onder elektronische vorm ter beschikking worden gehouden van de verzekeringsinstellingen en van de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle.

Het Belgisch Staatsblad van 08.03.2017 publiceert het model van de lijst en de gegevens die op de lijst moeten voorkomen (raadpleegbaar via deze link).

Het model vermeldt:

 

  • het ziekenhuis,
  • de site waar de functie intensieve zorgen zich bevindt,
  • de naam van het diensthoofd en de naam van de hoofdgeneesheer die de correctheid van de lijst waarborgen,
  • het jaar en de maand waarop de gegevens betrekking hebben,
  • per arts, zijn identificatiegegevens en het begin en het einde van zijn permanentie voor de functie intensieve zorgen 

 

Om de controle te vergemakkelijken, moet in het daarvoor voorziene vakje worden aangevinkt of de arts beschikt over een bijzondere beroepstitel in de intensieve zorgen. 
Men kan aanvinken of de aanwezigheid van één of meerdere artsen de intramurale permanentie dekt overdag (8-21 uur), ’s nachts (21-8 uur) of een deel van beide.

De verstrekking 211260 (bijkomend honorarium bij de verstrekking 211245) kan slechts aangerekend worden als ook gedurende de voorafgaande dag de permanentie van 8 tot 21 uur verzekerd was door een arts houder van de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorgen. 

De verordening is in werking getreden op de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad bekend is gemaakt (08.03.2017).

Namens de bestuursleden van de beroepsvereniging intensieve zorgen,

Dr. Jan VERBEKE,
Secretaris