VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
02.12.2016 13:59 Leeftijd: 7 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 603: herwaardering honoraria neuropediatrie en raadpleging neurologie

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging der geneesheren-specialisten in de Neurologie en de Belgische beroepsvereniging der geneesheren-specialisten in de Kinderneurologie op 02.12.2016


Geachte Dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad van 30.11.2016 is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in artikelen 2,B, en 25, § 1, van de nomenclatuur.
 
Klik hier om het koninklijk besluit te raadplegen
 
Met deze publicatie wordt een herwaardering van de honoraria neuropediatrie en van de raadpleging neurologie doorgevoerd, die al werd aangekondigd in het akkoord artsen-ziekenfondsen 2015 (punt 4.2.8.).
 
Het tweede artikel van het koninklijk besluit wijzigt de omschrijving van de verstrekking 599082 (Onderzoek van een in een ziekenhuis opgenomen patiënt door een geneesheer-specialist).
In de daaropvolgende toepassingsregel die wordt ingelast, wordt voor geneesheren-specialisten in de pediatrie die houder zijn van de bijzondere beroepstitel in de neuropediatrie een uitzondering gemaakt op de regel dat het onderzoek moet worden uitgevoerd door een geneesheer die tot een ander specialisme behoort dan de aanvragende geneesheer.
Geneesheren-specialisten in de pediatrie die houder zijn van de bijzondere beroepstitel in de neuropediatrie mogen wel een onderzoek uitvoeren op verzoek van een geneesheer-specialist in de pediatrie die het toezicht uitoefent op de patiënt.
 
Deze wijzigingen treden in werking op 01.01.2017.
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS-GBS