VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
03.10.2016 14:47 Leeftijd: 8 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 594: minister De Block hertekent bevoegdheidsverdeling binnen gezondheidszorg

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 03.10.2016


Geachte Dokter,
 
Op een zeer talrijk bijgewoonde informatiesessie georganiseerd op 28 september 2016 heeft minister van Volksgezondheid, Maggie DE BLOCK, de krijtlijnen voor een meer geïntegreerde gezondheidsheidszorg uiteengezet. Er wordt tabula rasa gemaakt met het bijna 50 jaar oude KB nr. 78 uit 1967, dat in mei 2015 nog werd vernummerd en gecoördineerd[1].
 
Een kwalitatieve gezondheidszorg moet volgens de ministeriële plannen een aantal basisprincipes respecteren:
 

  1. De centrale rol van de patiënt als copiloot van zijn eigen gezondheidszorg
     
  2. die op multidisciplinaire en geïntegreerde manier georganiseerd wordt
     
  3. door bekwame zorgverstrekkers die daartoe de nodige kwaliteitsgaranties moeten bieden.

 
De komende maanden zal minister Maggie De Block een ruime consultatie van alle stakeholders in de gezondheidszorg organiseren. Het is de bedoeling dat het parlementaire debat midden 2017 van start gaat.
 
U kunt de grote lijnen van dit nieuwe beleid raadplegen op een speciaal daartoe gecreëerde website: www.kb78.be
 
In de komende weken zullen wij u uitgebreid informeren omtrent dit onderwerp.
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS

 


[1] KB van 10 mei 2015 houdende de coördinatie van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (BS 18.06.2015).