VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
02.06.2016 14:07 Leeftijd: 8 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 577: vermelding identificatienummer zware apparatuur en dienst voorwaarde voor terugbetaling

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 02.06.2016


Geachte Dokter,

Voor de verstrekkingen die worden verricht met zware medische apparatuur of in medische diensten, medisch technische diensten, zorgprogramma’s, ziekenhuisafdeling of -functie wordt de tussenkomst van de ziekteverzekering afhankelijk gesteld van de voorwaarde dat die prestaties worden uitgevoerd met erkende apparatuur en in erkende diensten.

Voor die bepaling uit art. 64§1 van de GVU-wet is op 31 mei een uitvoeringsbesluit in het Belgisch Staatsblad verschenen, dat u via deze link kunt downloaden.

Het betreft meer bepaald sommige prestaties verricht in:

  1. medische en medisch technische diensten: transplantatiecentrum, dienst voor medische beeldvorming (transversale axiale tomograaf en NMR), dienst voor radiotherapie, dienst nucleaire geneeskunde met PET-scanner, centra voor de behandeling van chronische nierinsufficiëntie, centra voor menselijke erfelijkheid, brandwondencentra;
  1. zorgprogramma’s: reproductieve geneeskunde en cardiale pathologie;
  1. ziekenhuisafdeling: expertisecentrum voor comapatiënten;
  1. ziekenhuisfuncties: spoedgevallenzorg (eerste opvang van spoedgevallen en gespecialiseerde spoedgevallenzorg), MUG en intensieve zorg.

Vanaf 1 juni 2016 wordt de volgende zware medische apparatuur voorzien van een identificatienummer toegekend door het RIZIV op grond van de gegevens verstrekt door de FOD Volksgezondheid:

  1. PET
  2. PET-CT
  3. PET-NMR
  4. CT
  5. NMR
  6. SPECT-CT

De tussenkomst van de ziekteverzekering is afhankelijk van het vermelden op het attest van verstrekte zorg van het identificatienummer van de erkende dienst, zorgprogramma, ziekenhuisafdeling of -functies en van het identificatienummer van het zwaar medisch apparaat waarmee de verstrekking werd verricht.

Met vriendelijke groet,

VBS-GBS