VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
30.03.2016 08:45 Leeftijd: 8 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 562: nomenclatuurwijzigingen polysomnografie

verstuurd naar de leden van de Belgische Beroepsvereniging van Kinderartsen en de Belgische Beroepsvereniging der Geneesheren-Specialisten in de Neurologie op 30.03.2016


Geachte Dokter,
 
Door de publicatie in het Belgisch Staatsblad van een koninklijk besluit van 19.02.2016 wordt het polysomnografisch onderzoek (474530-474541) geschrapt in art. 20, §1, d), van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen (verstrekkingen die tot het specialisme kindergeneeskunde behoren).
 
In art. 20, §1, f), (neuropsychiatrie):

  • wordt een nieuwe verstrekking (478133-478144), met bijbehorende toepassingsregels ingevoegd: Polysomnografie tot en met de leeftijd van één jaar (K 180).
     
  • wordt de omschrijving van de verstrekking 477374-477385 vervangen als volgt: Polysomnografie na de leeftijd van één jaar (K 180). Ook de bijbehorende toepassingsregels wijzigen.

De overige wijzigingen die worden doorgevoerd, en de toepassingsregels vindt u in het koninklijk besluit van 19.02.2016, dat u via deze link kunt downloaden.
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS-GBS