VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
24.02.2016 10:48 Leeftijd: 8 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 551: 26.02.2016 laatste dag voor indiening deconventionering/gedeeltelijke conventionering

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 24.02.2016


Geachte Dokter,

Nu vrijdag, 26.02.2016, loopt de termijn van dertig dagen na de publicatie van het akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017 af.

Artsen die niet, of slechts gedeeltelijk tot het akkoord wensen toe te treden, moeten, voor zover ze dat nog niet hebben gedaan, ten laatste vrijdag het RIZIV daarvan op de hoogte brengen via een aangetekende brief, of via de webapplicatie MyRiziv.

Als u met het akkoord instemt, hoeft u uiteraard niets te ondernemen.

Met vriendelijke groet,

VBS-GBS

Bijlagen