VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
05.02.2016 14:36 Leeftijd: 8 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 548: KB tot invoering activiteitsdrempel met jaar uitgesteld

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 05.02.2016


AKKOORD ARTSEN-ZIEKENFONDSEN 2016-2017

 

Geachte Dokter,
 
Het VBS heeft de bevestiging ontvangen dat de inwerkingtreding van het besluit waarbij de toekenning van het sociaal statuut afhankelijk werd gemaakt van het bereiken van een bepaalde activiteitsdrempel met 1 jaar wordt uitgesteld. Het actieve lobbywerk heeft dus resultaat opgeleverd. Een rist onduidelijkheden en bezwaren moet eerst uitgeklaard worden vooraleer de maatregel eventueel kan worden ingevoerd.
 
Het VBS zal u op de hoogte houden van de verdere evolutie in dit dossier.
 
U kunt dus nu met kennis van zaken uw beslissing nemen om al dan niet toe te treden tot het akkoord of om slechts gedeeltelijk toe te treden tot het akkoord.
 
Als u niet of slechts gedeeltelijk tot het akkoord 2016-2017 wenst toe te treden, moet u uw beslissing uiterlijk op 26.02.2016 meedelen via:

  • een aangetekend schrijven (poststempel geldt als bewijs) aan de voorzitter van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen, RIZIV, Dienst voor Geneeskundige Verzorging, Tervurenlaan 211, 1150 Brussel (klik hier voor de modelbrieven voor gedeeltelijke conventionering of deconventionering).
     
  • de nieuwe beveiligde RIZIV-webapplicatie in MyRiziv


Als de regeling van de activiteitsdrempels zou ingevoerd worden voor het jaar 2017 en u volledig of gedeeltelijk toegetreden bent tot het huidige akkoord, dan kunt u nog vóór 15 december 2016 per aangetekend schrijven uw toetreding opzeggen voor het jaar 2017.
 
Met vriendelijke groet,
 
Het VBS-secretariaat