VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
24.12.2015 11:39 Leeftijd: 8 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 542: nomenclatuurwijziging nucleaire geneeskunde vandaag in Belgisch Staatsblad

verstuurd naar de leden van Belgische Beroepsvereniging van Artsen-Specialisten in de Nucleaire geneeskunde op 24.12.2015


Geachte Dokter,
 
In e-specialist nr. 541 van 22.12.2015 gaven wij u al advies i.v.m. de facturatie van PET-onderzoeken vanaf 01.01.2016 in het geval dat de vereiste wetgeving niet voor het einde van het jaar zou gepubliceerd zijn.

De langverwachte besluiten zijn nu op de valreep echter gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van vandaag, 24.12.2015. Dat betekent dat de nieuwe nomenclatuur, met onder andere de invoering van een vergoeding voor lokalisatie-CT bij SPECT-CT, op 1 januari e.k. in voege treedt zoals voorzien.
 
het koninklijk besluit van 16.12.2015  tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B, en 19, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
 
het koninklijk besluit van 16.12.2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten

Met vriendelijke groet,
 
VBS-GBS