VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
06.08.2015 09:28 Leeftijd: 9 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 520: interpretatieregel SIRT

verstuurd naar de leden van de Belgische Beroepsvereniging van Artsen-Specialisten in de Nucleaire Geneeskunde op 06.08.2015


Geachte Dokter,

In het Belgisch Staatsblad is een interpretatieregel verschenen i.v.m. de vraag op welke manier de behandeling van levertumoren of levermetastasen met behulp van SIRT ("Selective Internal Radiation Therapy") onder vorm van Y-90 sferen aangerekend dient te worden.

Antwoord:
Het betreft hier een behandeling met een radioactief product onder vloeibare vorm.
De verstrekking 442013-442024 "Inspuiting(en) of absorptie(s) geldig voor drie maanden" wordt voor deze behandeling aangerekend.
Bestaande toepassingsregel:
"Het honorarium voor deze verstrekking omvat de kosten voor de controle op de producten en de absorptietests tijdens de behandeling".
Daaruit volgt dat de controle via scintigrafie na de toediening van de Y-90 sferen in deze verstrekking is vervat.

Deze interpretatieregel heeft uitwerking vanaf 29.07.2015.

Klik hier om de regel in kwestie te downloaden.

Met vriendelijke groet,

VBS-GB