VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
10.07.2015 10:19 Leeftijd: 9 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 519: ziekenhuisfinanciering: oproep voor thema's pilootprojecten gericht op korter ziekenhuisverblijf

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 10.07.2015


Geachte Dokter,Het plan van aanpak in het kader van de ziekenhuisfinanciering voorziet in de invoering van pilootprojecten.
 
De minister heeft via de pers aangekondigd dat ze de actoren op het terrein wil bevragen om pilootprojecten op te zetten (in samenwerking met de ziekenhuisdirectie).
 
Deze pilootprojecten moeten patiëntgericht zijn en een vermindering van de ziekenhuisverblijfsduur tot doel hebben.
 
Als u voorstellen wenst te doen die zouden kunnen leiden tot een vermindering van de ziekenhuisverblijfsduur en ze in de praktijk zou willen toegepast zien, kunt u ze bezorgen aan het VBS-secretariaat of aan het kabinet van de minister van Volksgezondheid.
 
Om in aanmerking te komen, moeten de projecten vergezeld gaan van een beknopte toelichting waarin wordt uitgelegd waarom deze thema’s geschikt zouden zijn als pilootprojecten.
 
De voorstellen van thema’s, kunnen, samen met een korte motivering, naar het e-mailadres hospfin-pilot(at)minsoc.fed.be worden gestuurd tot 6 september 2015.
 
Het kabinet zal op basis van de gedane voorstellen een beperkte lijst opstellen van de in aanmerking genomen pilootprojecten.
 
Hieronder vindt u een link om meer informatie te krijgen over de doelstellingen van de oproep voor pilootprojecten.
 
Klik hier om het persbericht te lezen
 
Klik hier voor extra informatie


Met vriendelijke groet,

 
VBS-GBS