VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
10.02.2015 14:24 Leeftijd: 9 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 491: VBS-jaarverslag 2014


De Geneesheer Specialist - speciaal nummer februari 2015

VBS-jaarverslag 2014

Dr. Marc MOENS, secretaris generaal, 07.02.2015

 

 

1         Activiteitenverslag

1.1         Interne vergaderingen

1.2         Buitengewone algemene vergadering van 11 oktober 2014

1.3         Publicaties

1.4         VBS-symposia

1.5         De website van het VBS

 

2         VBS-vertegenwoordiging

2.1         Binnenlandse vertegenwoordiging 

2.2         Internationale vertegenwoordiging

 

 

3         Ziekenhuisfinanciering: waarheen?

3.1         Andere ministers, maar voortzetting van het stappenplan

3.2         De financiële toestand van de ziekenhuizen wordt steeds zorgwekkender, wat hun directies niet belet om
                          een baksteen in de maag te hebben

3.3         De think tank van het VBS en de mening van de leden: laat van u horen!

 

 

4         Politiek

4.1         Inleiding

4.2         eHealth-platform

4.3         Politieke poker

4.4         Start van het 51ste jaar RIZIV

4.5         Protocolakkoord medische beeldvorming

4.6         Numerus clausus

4.7         Belgische euthanasie opnieuw in het middelpunt van de (internationale) belangstelling

 

 

5         De Hoge Raad en erkenningscommissies

5.1         Werking

5.2         Gevolgen van de zesde staatshervorming

5.3         De transversale criteria

5.4         Oncologie

 

 

6         Nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2015

6.1         Inleiding

6.2         Wat voorafging...

6.3         En zijn politieke context

6.4         De totstandkoming van een akkoord

6.5         Tot zover de theorie. En nu de realiteit eind 2014...

6.6         Weinig optimisme, maar hoop en een goede diplomaat...

6.7         …doen leven en leiden tot een aanvaardbaar netto resultaat

6.8         Living donor

6.9         Guidelines

6.10       Vergoeding voor artsen-specialisten in opleiding

6.11       Informatisering en aanmoedigen van de conventionering

6.12       De confrontatie met de mutualiteiten

6.13       Sociaal statuut

6.14       Dan toch een akkoord, met een (regerings)vlekje

6.15       De accreditering en eruit afleidbare cijfers

 

 

7         Juridische procedures

7.1          Inleiding

7.2          Preliminair onderzoek van de Programmawet I van 26 december 2013

7.3          Afstand van geding. Samenstelling van de erkenningscommissies

7.4          Vordering ingeleid door het VBS of zijn beroepsverenigingen

 

7.5          Uitspraken: de liquidatiebonus: van een juridische nederlaag naar een politieke overwinning

 

 

8         Beroepsverenigingen in vogelvlucht...

 

 

9         Besluit