VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
02.12.2022 09:41 Leeftijd: 2 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 945 : nomenclatuurwijzigingen gynaecologie-verloskunde

verstuurd naar de leden van de Beroepsvereniging van de Belgische Verloskundigen en Gynaecologen op 01.12.2022


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen dat met ingang van 1 januari 2023 wijzigingen aanbrengt in art. 14, g), van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen.

In uitvoering van dit KB worden de volgende verstrekking en toepassingsregels ingevoegd na de omschrijving van de verstrekking 431410-431421:

"432832-432843
Inspuiting van echogeen contrastmiddel voor hysterosalpingo(foam)sonografie ter beoordeling van de uteriene caviteit en de doorgankelijkheid van de eileiders........N 57
De verstrekking 432832-432843 mag maximaal één keer per kalenderjaar en per patiënt aangerekend worden.
De verstrekking 432832-432843 mag gecumuleerd worden met de verstrekking 469291-469302 of de verstrekking 460832-460843.".

Klik hier om dit KB te raadplegen

Met vriendelijke groet,

VBS