VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
25.11.2022 14:28 Leeftijd: 2 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 943: wijzigingen zorgprogramma’s beroertezorg

verstuurd naar de leden van de beroepsverenigingen radiologie en neurologie op 25.11.2022


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in de erkenningsnormen van de zorgprogramma’s “beroertezorg” en in het maximumaantal zorgprogramma’s “acute beroertezorg met invasieve procedures”.

In de motivatie van het koninklijk besluit (verslag aan de Koning) wordt gesteld dat België de laatste jaren achterop is geraakt in vergelijking met andere Westerse landen in het uittekenen van een duidelijke organisatie van de beroertezorg op regionaal en nationaal niveau, en dat er, ondanks de normen voor de zorgprogramma's "beroertezorg", die sinds april 2014 bestaan, vandaag nauwelijks zorgprogramma's "beroertezorg" zijn erkend.

Het maximaal aantal erkende gespecialiseerde zorgprogramma’s "acute beroertezorg met invasieve procedures" blijft beperkt tot 15 voor heel België, maar de regionale indeling (7 in het Vlaams Gewest, 5 in het Waals Gewest, 3 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), wordt geschrapt en vervangen door de bepaling dat er per erkennende overheid (nl. de gemeenschappen) maximaal 8 dergelijke zorgprogramma’s mogen worden erkend.

De vestigingsplaats waarop het gespecialiseerd zorgprogramma "acute beroertezorg met invasieve procedures" wordt uitgebaat moet zich op minimum 25 km in vogelvlucht bevinden van elke andere vestigingsplaats waarop een gespecialiseerd zorgprogramma "acute beroertezorg met invasieve procedures" wordt uitgebaat die behoort tot de bevoegdheid van dezelfde gemeenschap.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dit minimum 8 km, ongeacht welke overheid bevoegd is voor de erkenning van deze zorgprogramma's.

Voorts mag het gespecialiseerd zorgprogramma "acute beroertezorg met invasieve procedures" niet worden uitgebaat op verschillende vestigingsplaatsen van eenzelfde ziekenhuis of een ziekenhuisassociatie.

Om in het kader van dit gespecialiseerd zorgprogramma te worden erkend, dienen minimum 50 trombectomiën te worden verricht als jaarlijks gemiddelde over de laatste drie jaar voor de erkenning.
Indien het eerder vermelde maximum aantal erkende gespecialiseerde zorgprogramma’s "acute beroertezorg met invasieve procedures" niet volledig is ingevuld, kan een ziekenhuis op basis van een omstandige motivering van de medische ervaring en verwachte evolutie daaromtrent een erkenning krijgen op voorwaarde dat er in het derde jaar na de erkenning aan de voorwaarde van minimum 50 trombectomiën wordt voldaan.

Het KB voorziet in een overgangsperiode van 2 jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van dit koninklijk besluit (02.12.2022) gedurende dewelke het gespecialiseerd zorgprogramma "acute beroertezorg met invasieve procedures" mag worden uitgebaat op twee vestigingsplaatsen van een ziekenhuisassociatie onder een aantal voorwaarden die in het KB worden opgesomd.


Met vriendelijke groet,

VBS