VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
12.09.2022 11:41 Leeftijd: 2 yrs
Categorie: AGENDA

Open Disclosure - KU Leuven - 12/09/2022


Open Disclosure - KU Leuven - 12/09/2022

Deze opleiding biedt zorgverleners een leidraad
wanneer zij, naar aanleiding van een
patiëntveiligheidsincident, een open disclosureproces willen opstarten.
De opleiding met een theoretisch en een praktisch
gedeelte is gebaseerd op het nieuwe Raamwerk voor Open Disclosure

Ondanks de inspanningen die zorgverleners en zorgorganisaties leveren
om de patiëntveiligheid te garanderen, loopt er toch af en toe iets niet
zoals gepland. Recente publicaties tonen aan dat 1 op 10 patiënten die
opgenomen zijn in het ziekenhuis, een patiëntveiligheidsincident
meemaken. 7% van onze patiënten loopt een ziekenhuisinfectie op. Naast
deze infecties komen medicatiefouten, valincidenten, diagnostische
fouten en procedurele incidenten het meest voor. Uit incidentanalyse
blijkt dat de oorzaak vaak een combinatie is van systeem- én menselijke
fouten.

Module 1: Introductie in het open disclosure proces
Tijdens deze eerste module wordt het raamwerk voor open disclosure
toegelicht. Hierbij hebben we aandacht voor de oorsprong van het incident, de
verschillende types, de wenselijkheid en het proces van open disclosure.

Plaats: Faculty Club, Leuven

KANDIDATUURSTELLING

PROGRAMMA