VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
02.08.2022 09:05 Leeftijd: 2 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 935: retroactieve aanpassing toezichtshonoraria reumatologen

verstuurd naar de leden van de Belgische Reumatologen Vereniging op 02.08.2022


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in het toezichtshonorarium voor de (geaccrediteerde) arts-specialist in de reumatologie met het oog op een behandeling van complexe auto-immuunaandoeningen met een immunosuppressivum van de klasse ATC L01 XC via een infuus.

In de verstrekkingen 597310 en 597332 worden de woorden "ATC L01XC" telkens vervangen door de woorden “ATC L01F”.Deze verstrekkingen konden immers niet worden vergoed aan de artsen die ze aanrekenden, aangezien de ATC-code L01XC met ingang van 1 januari 2022 is geschrapt door de WHO.

De wijzigingen treden in werking vanaf de dag waarop de verstrekkingen 597310 en 597332 werden ingevoerd, nl. 1 mei 2022.

Klik hier om dit koninklijk besluit te raadplegen

Met vriendelijke groet,

VBS