VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
12.05.2021 15:03 Leeftijd: 3 yrs
Categorie: AGENDA

Duurzame en gezonde voeding - Une alimentation durable et saine - 12/05/2021

Hoge Gezondheidsraad - Conseil supérieur de la santé


ALGEMENE VERGADERING 2021 (ONLINE)
Duurzame en gezonde voeding
12 mei 2021 - van 10u tot en met 13u30

ASSEMBLEE GENERALE 2021 (EN LIGNE)
Une alimentation durable et saine
12 mai 2021 - de 10h à 13h30

Conseil supérieur de la santé - Hoge Gezondheidsraad

 

Cadre et contexte

Avec cette matinée d’étude, le Conseil Supérieur de la Santé vise à soutenir la création d’une dynamique multisectorielle nécessaire pour  conduire au développement de nouveaux concepts ayant une base solide et consensuelle et visant notamment à une production équitable et durable et à une consommation alimentaire saine.

Les exposés des différents experts et la réflexion qui s’en suivra contribueront sans nul doute à ces objectifs.

 

Achtergrond en kader

Met deze studievoormiddag wil de Hoge Gezondheidsraad de multisectoriële dynamiek ondersteunen die nodig is om nieuwe concepten te ontwikkelen met een solide en consensuele basis en die in het bijzonder gericht zijn op een rechtvaardige en duurzame voedselproductie en een gezonde voedselconsumptie. De presentaties van de verschillende deskundigen en de reflecties die daaruit voortvloeien, zullen ongetwijfeld bijdragen tot de verwezenlijking van deze doelstelling.

 

Informations pratiques

Cette matinée scientifique, qui se déroulera en ligne pour des raisons évidentes liées à la pandémie, aura lieu le mercredi 12 mai 2021 de 10h à 13h30. La participation est gratuite.

 

Praktisch

Deze studiedag, die gezien de huidige coronasituatie online plaatsvindt, zal doorgaan op woensdag 12 mei 2021 van 10u tot 13u30. Deelname is gratis.

CONTACT

INSCRIVE-VOUS

Schrijf u in